Nu există comentarii încă

Anunț Consultare Publică

Direcția Strategii, Proiecte

Serviciul Strategii Dezvoltare Economică şi Socială

Nr. 15722/07.07.2022

ID: VA-8

 

ANUNŢ CONSULTARE PUBLICĂ  

             În conformitate cu dispozițiile art. 7, alin. (1) și (2) din  Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Sibiu, aducem la cunoştinţă publică anunțul de intenție referitor la elaborarea următorului proiect de hotărâre:

             PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a Județului Sibiu – 2030, elaborată în cadrul proiectului “Sustenabilitate. Inovare. Bunăstare. Incluziune socială. Unitate. Sibiu – Strategia 2030”, POCA/Cod SMIS 126475.

             Proiectul de hotărâre, însoțit de Referatul de aprobare al Preşedintei Consiliului Județean Sibiu, precum și de Raportul de specialitate al Direcției Strategii Proiecte, Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică și Socială și de Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Sibiu, împreună cu anexele aferente, pot fi consultate pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Sibiu:

https://www.cjsibiu.ro/transparenta-decizionala/

https://www.cjsibiu.ro/consiliul-civic-consultativ-2/.

              În temeiul prevederilor art. 7, din Legea nr. 52/2003, cei interesați pot trimite, în scris, propuneri/opinii cu valoare de recomandare la Strategia de dezvoltare economico-socială a Județului Sibiu – 2030, la sediul instituției, Consiliul Județean Sibiu – Centrul de Informare Cetățeni, str. G-ral Magheru nr. 14 sau pe e-mail: programe@cjsibiu.ro, Serviciul Strategii, Dezvoltare Economică și Socială – informații suplimentare: tel. 0269/217733, int. 128, până la data de 18.08.2022, ora 16.

              De asemenea, în data de 27.07.2022, între orele 12-14, se va organiza, la sediul instituției și dezbatarea publică pe tema Strategiei de dezvoltare economico-socială a Județului Sibiu – 2030, dezbatere la care sunt invitați toți cei interesați să aducă propuneri, sugestii.

              Persoanele sau organizaţiile interesate, care transmit pe e-mail sau depun la sediul instituției, propuneri, sugestii sau opinii, cu privire la proiectul de act normativ privind aprobarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a Județului Sibiu – 2030, supus consultării și dezbaterii publice, vor specifica pagina și paragraful din documentația la care fac referire, motivarea/fundamentarea modificării și noua formă propusă.

 

Cu respect,

Dana Lupică

Șef Serviciu Strategii

0747020708