FINANȚĂRI SPORTIVE DE DREPT PUBLIC ȘI FINANȚĂRI SPORTIVE DE DREPT PRIVAT

Consiliul Județean Sibiu acordă anual prin intermediul Serviciului Public Sala Transilvania finanţări nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi sportive nonprofit, de interes general, implementate de Structuri Sportive de Drept PRIVAT și de Structuri Sportive de Drept PUBLIC. În cadrul finanțărilorpentru Structurile Sportive de drept Privat se diferențiază programul de „Promovarea sportului de performanță” și programul „Sportul pentru toți”.

Cererile pentru obținerea finanțării pe proiectele sportive se depun la Consiliul Județean Sibiu – Centrul de Informare pentru Cetățeni – str. General Magheru nr. 14, Sibiu, jud. Sibiu.

Termenul limită pentru depunerea/transmiterea documentației în vederea solicitării finanțării, este de maxim 30 de zile de la data publicării anunțului de participare (publicarea anunțului se face în MO al României, partea a VI-a, pe site-ul CJ Sibiu, precum și în presa scrisă în două cotidiene locale, cu cel puțin 30 de zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor sportive).

Consiliul Județean Sibiu este instituția care organizează sesiunea de depunere şi selectare a proiectelor sportive urmând ca Serviciul Public Sala Transilvania să se ocupe de semnarea contractelor, deconturi și relația cu beneficiarii.

În termen de 30 de zile de la finalizarea proiectului, dar nu mai târziu de data de 20 decembrie a fiecărui an (excepție fac proiectele finalizate după data de 10 decembrie a anului în curs), beneficiarul are obligația de a întocmi două dosare aferente raportului final, care vor fi depuse la sediul Consiliului Județean Sibiu și la Serviciul Public Sala Transilvania, instituție cu care se semnează contractul de finanțare, astfel:

  • un dosar pentru Consiliul Județean Sibiu care trebuie să conțină raportul final împreună cu decontul de imagine (un material de prezentare a desfăşurării evenimentului, un exemplar din materialul realizat – materiale de informare, de promovare, materiale realizate, materiale foto, video, material de presă etc.). Este obligatoriu să se menţioneze în toate materialele de promovare “Acţiune cofinanţată de Consiliul Judeţean Sibiu”, împreună cu sigla Consiliului Judeţean Sibiu;
  • un dosar pentru Serviciul Public Sala Transilvania prin care se derulează proiectul, care trebuie să conțină raportul final împreună cu decontul financiar – toate documentele justificative aferente cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului, atât pentru suma alocată de Consiliul Judeţean Sibiu, cât şi pentru suma reprezentând contribuţia proprie.
  • Serviciul Public Sala Transilvania va realiza decontul doar în momentul în care beneficiarul face dovada că un exemplar din raportul final, împreună cu decontul de imagine, a fost depus şi la sediul autorităţii finanţatoare, pe baza numărului de înregistrare obţinut de la Consiliul Judeţean Sibiu.

În cazul în care se constată nerespectarea unor prevederi din prezentul Ghid (de ex. neîndeplinirea obligației de promovare a autorității finanțatoare cu sigla aferentă), precum și nerealizarea unor activități, sau a indicatorilor prevăzuți, autoritatea finanțatoare poate decide o penalizare pentru beneficiarul finanțării, prin diminuarea cu maxim 20% din suma înaintată spre decontare către Serviciul Public Sala Transilvania, prin care se derulează proiectul. Această decizie va fi comunicată instituției printr-o adresă, în scris, până la realizarea decontului final.

Pentru mai multe detalii despre finanțările sportive nerambursabile ale Consiliului Județean Sibiu vă rugăm să accesați pagina http://www.cjsibiu.ro/sportive/ sau să o contactaţi pe d-na Roxana Troanca, responsabil din partea Sălii Transilvania pentru derularea proiectelor sportive cu finanţare de la CJ Sibiu, la numărul de telefon 0725539982 sau pe e-mail la adresa contabilitate@salatransilvania.ro.

HOTĂRÂREA NR. 51

HOTĂRÂREA NR. 52