Capacitate parcare

Parcarea din str. O. Goga nr. 1 este luminată şi dispune de 136 de locuri de parcare: 127 locuri de parcare pentru autoturisme, 6 locuri de parcare speciale (din care 4 locuri pentru persoane cu dizabiltăţi şi 2 locuri pentru mame cu copii mici) şi 3 locuri pentru autobuze.

Atenție! Conform Regulamentului de Funcționare a parcărilor administrate de Serviciul Public Sala Transilvania (SPST) este interzisă parcarea necorespunzătoare în afara locurilor marcate pentru parcare, pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități sau mamelor cu copii mici, pe inelul destinat intervenției Serviciului de Situații de Urgență, pe hașurile de la intrarea în parcare precum și în orice alt loc marcat corespunzător unde parcare este interzisă. În caz contrar SPST este îndreptățit să blocheze roțile mașinilor parcate neregulamentar în interiorul celor 2 parcări pe care le administrează.
Costul pentru deblocarea roților este de 300 lei. 

1. Descărcați aplicația din GooglePlay și AppStore;
2. Urmați pașii de instalare și adăugați un card bancar;
3. Accesați butonul Scanează și scanați codul de bare de pe tichetul de parcare;
4. Plătiți suma afișată pe ecran;
5. După primirea confirmării plății, părăsiți parcarea în termen de maxim 10 minute;
6. În cazul în care nu părăsiți parcarea în 10 minute, repetați începând cu pasul 3 pentru a plăti diferența

Tarif: 2 Lei/oră (TVA inclus) + 0.9% adaos la care se adaugă TVA

1. Scanați tichetul de la stația de ieșire.
2. Așteptați mesaj cu informația referitoare la suma ce o aveți de achitat.
3. Apropiați cardul de terminalul POS
4. După achitarea sumei, în termen de maxim 101 minute părăsiți parcarea.
5. În cazul în care nu părăsiți parcarea în 10 minute, repetați pașii pentru a plăti diferența.

1. Aparatul funcționează numai cu bancnote de 1, 5, 10 lei si cu monede de 50 de bani.
2. Va rugăm nu folosiți bancnote deteriorate!
3. Introduceți tichetul și urmați pașii descriși pe monitor.
4. Va rugăm sa nu vă grabiți, este posibil ca procesarea informațiilor și eliberarea restului sa dureze 30-50 de secunde.
5. Daca întâmpinați o problemă, vă rugăm apelați numărul permanent al agentului de securitate: 0733 671 742.
6. In cazul unor defecțiuni la casierul automat, aveți posibilitatea de a solicita restul in termen de maxim 48 de ore la caseria instituției in baza dovezii de bani.

Aparatul este monitorizat video,
Nerespectarea indicațiilor de mai sus se sancționează cu amendă!

Instrucțiuni plată SMS

1. Trimiteți SMS la numărul scurt 7530 cu textul: SBST02 urmat de cele 7 cifre ale numărului tichetului de parcare; Exemple de mesaj: SBST02 3105947
2. Veți primi un mesaj SMS cu informația referitoare la timpul staționat în parcare, suma de plată și cod tichet cu care veți efectua plata la pasul 3;
3. Răspundeți la mesaj prin SMS cu codul primit la pasul 2 de forma SBSTXX;
4. După primirea confirmării plătiți prin SMS, părăsiți parcarea în termen de 10 minute;
5. În cazul în care nu părăsiți parcarea în 10 minute, repetați începând cu pasul 1 pentru a plăti diferența;
6. În cazul în care primiți mesajul „Tichetul este invalid” sau „Cod incorect” sau „Cerere invalidă”, verificați cu atenție instrucțiunile primite și disponibilitatea serviciului la fiecare operator de telefonie, astfel:
– ORANGE, VODAFONE – până la 12 ore de staționare;
– DIGI – până la 12 ore de staționare, cu excepția staționării de 7 ore;
– TELEKOM – numai pentru 5, 6, 8 și 10 ore de staționare;
SMS-ul de comandă este gratuit în rețelele Vodafone și Digi Mobil, iar în rețelele Orange și Telekom este 0.05 EUR + TVA.

Tarif: 0.45 EUR + TVA/oră

Regulament

1. Apăsați butonul de la barieră și ridicați tichetul cu codul de bare;
2. După ridicarea barierei, intrați și parcați regulamentar;
Parcarea este interzisă în afara locurilor de parcare marcate;
3. La sfârșitul perioadei de parcare, plata timpului de staționare poate fi făcută prin modalitâțile de plată montate în parcare;
4. La ieșire scanați tichetul cu codul de bare pe cititorul de la barieră pentru a se ridica bariera;
5. Taxa aplicată pentru pierderea tichetului este de 50 LEI pentru primele 24 de ore.
Depășirea acestui termen fără aprobare prealabilă poate atrage blocarea roților.
6. Accesul autovehiculelor mai mari de 3.5 t și a căror lungime depășește 5m este interzisă;
7. Staționarea autovehiculelor este de maxim 24h. În cazul depășirii timpului fără aprobare prealabilă, roțile vehiculului staționat pot fi blocate.

ORAR DE FUNCȚIONARE:
00:00-24:00

Parcarea este supravegheată video;
În această parcare se aplică regimul circulației pe drumurile publice;
Telefon asistență: 0733 671 742

Parcarea din str. O. Goga nr. 1 este luminată şi dispune de 136 de locuri de parcare: 127 locuri de parcare pentru autoturisme, 6 locuri de parcare speciale (din care 4 locuri pentru persoane cu dizabiltăţi şi 2 locuri pentru mame cu copii mici) şi 3 locuri pentru autobuze.

A. Dispoziţii generale

Art. 1 (1) Regulamentul de utilizare a parcării auto cu plată situată în str. Octavian Goga nr. 1, Sibiu reglementează cadrul juridic aplicabil raporturilor Consiliul Judeţean Sibiu, în calitate de proprietar al parcării, Serviciul Public Sala Transilvania Sibiu, în calitate de administrator al parcării, şi conducătorii autovehiculelor care ocupă temporar locul de parcare. Acesta cuprinde normele care trebuie respectate de conducătorii auto ai autovehiculelor care staţionează în interiorul zonei de parcare şi anume, spaţiul situat în Sibiu, str. Octavian Goga nr. 1, în suprafaţă de 1800 mp, înscrisă în CF 102962, nr. cadastral 102962,  în limita a 136 de locuri de parcare astfel: 127 locuri de parcare, 6 locuri de parcare pentru persoane cu dizabiltăţi din care 2 pentru mame cu copii mici şi 3 locuri pentru autobuze.

(2) Parcarea cu plată apartine domeniului public al judeţului Sibiu, aflându – se în administrarea Serviciului Public Sala Transilvania Sibiu conform hotărârii Consiliului Judeţean Sibiu nr. 44/23.02.2012.

(3) Un extras din acest regulament se va afişa la loc vizibil prin grija administratorului parcării cu plată, pentru informarea utilizatorilor.

Art. 2 În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) parcare cu plată – spaţiu amenajat, delimitat de marcaje orizontale faţă de marginea carosabilă a căii de acces – strada Octavian Goga, semnalizat prin indicatoare cu simbolul ”Parcare cu plată”;

b) coridor de acces – spaţiu amenajat delimitat prin săgeţi aplicate pe întreaga lungime a culoarului de acces în parcare, care permite accesul spre unul din locurile libere;

c) coridorul de evacuare – spaţiu amenajat în incinta parcării identificat prin săgeţi şi semne de circulaţie de redirecţionare, prin care autovehiculele ies din parcare, după efectuarea plăţii tarifului de parcare;

d) tarif (taxă de parcare) – suma datorată de utilizator în conformitate cu prezentul regulament pentru staționarea unui autovehicul într-un loc de parcare;

e) tichet de parcare – document cu cod de bare care permite unui autovehicul intrarea şi ieşirea din spaţiul parcării, după efectuarea plăţii tarifului de parcare;

f) utilizator – conducătorul auto al autovehiculului care staţionează (parchează) temporar în parcarea cu plată din str. Octavian Goga nr. 1;

g) loc de parcare – spaţiu din parcarea cu plată, delimitat prin marcaj rutier.

h) zona de acces în parcare – zona delimitată prin marcaje și obstacole prin care se face accesul şi părăsirea parcării; zona de acces este dispusă în nemijlocita vecinătate a barierei.

 

B. Funcţionarea sistemului de acces în parcare

Art. (1) În parcarea situată în str. Octavian Goga nr. 1 au acces numai autovehiculele cu masă maximă totală autorizată sub 3,5 tone şi o lungime maximă de 5 m.

(2) Accesul  conducătorilor auto cu autovehiculele în parcarea cu plată din str. Octavian Goga nr. 1 se efectuează prin sistemul de bariere montate la intrarea în parcare.

(3) La intrarea în parcare se află o barieră de acces şi o unitate prevăzută cu un dispozitiv de eliberare tichete cu cod de bare.

 (4) Orarul de funcţionare al sistemului de taxare pentru staţionare în  parcare este de luni – duminică, în intervalul orar 0-24.

(5) Accesarea şi funcţionarea sistemului de taxare parcare cu plată presupune parcurgerea următoarelor etape:

a) conducătorul auto opreşte autovehiculul în faţa barierei de la intrarea în parcare,

b) se apasă pe butonul de acces şi se eliberează un tichet cu cod de bare, pe care sunt inscripţionate ora şi data intrării în parcare,

c) se ridică automat bariera şi se permite accesul în parcare,

d) conducătorul auto înaintează pe culoarul de acces şi îşi alege un loc de parcare din cele libere,

e) la ieşirea din parcare conducătorul auto opreşte în faţa barierei de ieşire,

f) scanează tichetul la cititorul de cod bare de la staţia de ieşire şi este informat prin intermediul afişajului electronic despre tariful staţionării în parcare,

g) plata tarifului se efectuează:

   1. la staţia de ieşire prin intermediul cardului bancar la terminalul POS.
   2. prin intermediul aplicaţiei mobile mobilPayWallet.
   3. prin SMS la numărul 7530.
   4. în numerar la staţia special amenajată în incinta parcării.

h) după efectuarea plăţii sumei afişate pe afişaj barieră, afişată pe aplicaţia mobilă sau primită prin SMS, se ridică automat bariera şi vehiculul părăseşte perimetrul parcării,

 i) pentru deţinătorii unui card de acces, se scanează cardul în vederea citirii acestuia la unitatea de intrare, se ridică automat bariera şi se permite accesul în parcare; la ieşire se scanează cardul la unitatea de la ieşire şi se ridică bariera.

(6) Parcarea are statut propriu şi nu sunt valabile tichetele de parcare eliberate de automatele stradale, tichetele de o zi, abonamentele şi permisele de parcare eliberate în exerciţiul funcţiunii emise conform Hotărârii Consiliului Local nr. 337/2018.

 

C. Sistemul de plată. Facilităţi

Art. 4 Utilizatorii parcării au obligaţia de a achita tariful de parcare sau de a deţine card de parcare eliberat (la cerere)  de Serviciul Public Sala Transilvania Sibiu.

Art. 5 Tarifele de parcare sunt:

  1. 2 lei/h cu TVA inclus, pentru un loc de parcare pentru plata cu cardul la stația de ieșire.
  2. 2 lei/h cu TVA inclus + 0.9% (adaos la care se adaugă TVA), pentru metoda de plata mobilPayWallet pentru un loc de parcare.
  3. 45 EUR + TVA/h, pentru plata cu SMS pentru un loc de parcare.
  4. 2 lei/h cu TVA inclus, pentru un loc de parcare pentru plata în numerar la staţia de ieşire.

Art. 6 Contravaloarea tarifului de parcare se calculează automat în funcţie de durata de staţionare, intervalul minim taxabil fiind de 60 minute, indivizibil.

Art. 7 Autovehiculele aparţinând persoanelor cu handicap pot parca în locurile special rezervate şi semnalizate în mod corespunzător.

Art. 8. În cazul staţionării sub 10 minute nu se percepe nicio taxă de parcare.

 

D. Obligaţiile utilizatorului parcării cu plată

Art. 9 (1) Utilizatorii parcării cu plată  au următoarele obligaţii:

a) să achiziţioneze tichetul de parcare înainte de ocuparea locului de parcare;

b) să deţină card de acces pentru autovehiculul pentru care a fost eliberat cardul de acces;

c) să păstreze tichetul de parcare cu cod de bare şi cardul de acces până la ieşirea din parcare; în cazul deteriorării/pierderii tichetului cu cod de bare sau a cardului de acces se va solicita intervenţia echipei de mentenanţă şi se va percepe o taxă în valoare de 50 lei;

d) să poziţioneze autovehiculul în limitele marcajului rutier care delimitează zona de staţionare;

e) să respecte semnalizarea rutieră verticală sau orizontală;

f) să păstreze curăţenia în parcare;

g) să asigure securitatea interioară a autovehiculului parcat prin închiderea geamurilor, încuierea uşilor, a capotei, a portbagajului.

h) să răspundă pentru toate stricăciunile cauzate dotărilor şi instalaţiilor parcării, ca urmare a unor manevre greşite.

(2) Utilizatorilor le este interzis să desfăşoare următoarele activităţi/acţiuni:

a) repararea sau executarea lucrărilor de întreţinere a autovehiculelor în parcare;

b) distrugerea platformei prin scurgeri de ulei, benzină, provenite de la autovehiculele parcate;

c) parcarea necorespunzătoare în afara locurilor marcate pentru parcare, pe locurile destinate persoanelor cu dizabilități sau mamelor cu copii mici, pe inelul destinat intervenției Serviciului de Situații de Urgență, pe hașurile de la intrarea în parcare precum și în orice alt loc marcat corespunzător unde parcare este interzisă.

d) deteriorarea barierelor, aparaturii de taxare, a indicatoarelor sau marcajelor;

e) refuzul achitării taxei de parcare;

f) staţionarea şi parcarea autovehiculelor neînmatriculate sau aflate în stare tehnică necorespunzătoare; partea asta poate fi scoasă.

g) accesul şi staţionarea în parcare a autovehiculelor cu masă maximă autorizată peste 3,5 tone şi cu o lungime mai mare de 5 metri;

h) este interzis accesul în parcare a autospecialelor, tractoarelor și autovehiculelor cu remorcă, fără solicitarea prealabilă a intervenţiei echipei tehnice,

i) accesul în parcare fără card de acces sau tichet de parcare;

j) în zonele de acces în parcare sunt interzise următoarele manevre:

– staţionarea autovehiculului pe o perioadă mai mare de 2 min.

– manevra de mers înapoi a autovehiculului (marşarier)

– manevra de întoarcere.

k) vehiculul părăseşte în cel mai scurt timp zona de acces în următoarele situaţii:

– la eliberarea tichetului de parcare

– după scanarea și deschiderea barierei la părăsirea perimetrului parcării;

l) să utilizeze parcarea maxim 12 ore, dacă au ales metoda de plată prin sms. În cazul în care nu vor părăsi parcarea în maxim 12 ore vor utiliza metoda de plată cu cardul sau metoda prin aplicaţia mobilPayWallet.

m) să utilizeze parcarea maxim 24 de ore.

 

E. Administrarea parcării

Art. 10  Administratorul parcării cu plată situată administrativ în Sibiu, strada Octavian Goga nr. 1, este Serviciul Public Sala Transilvania Sibiu.

Art. 11  Sumele rezultate din plata tarifului de acces în parcare se vor încasa de către Serviciul Public Sala Transilvania Sibiu şi vor fi gestionate în condiţiile legii.

Art. 12 (1) Administratorul parcării are următoarele obligaţii:

a) să execute lucrări de reparaţii, investiţii şi întreţinere pentru buna funcţionare a sistemului de parcare cu plată;

b) să asigure salubrizarea permanent, inclusiv deszăpezirea pe timp de iarnă;

c) să afişeze la loc vizibil taxa de parcare;

d) să sesizeze organele abilitate în cazul constatării unor fapte de vandalism;

e) să elibereze cardurile de acces gratuit în limitele locurilor disponibile;

f) să informeze cetăţenii asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite;

g) să pună la dispoziţia Consiliului Judeţean Sibiu, Inspectoratului de Urgenţă al Judeţului Sibiu, altor entităţi în cazuri excepţionale, un număr de 10 locuri din parcarea situată în Sibiu str. Octavian Goga nr. 1.

h) în situaţiile încălcării de către utilizatori a prevederilor de la art 9, administratorul parcării poate bloca roţile autovehiculelor. Anterior blocării roţilor autovehiculelor, acestea vor fi fotografiate în vederea dovedirii încălcării prezentului regulament de către conducătorii auto. De asemenea, după blocarea roţii vor fi realizate fotografii cu autovehiculul având roata blocată. Pe parbrizul autovehiculelor blocate va fi aplicată o înştiinţare care va cuprinde informaţii cu privire la abaterea savârşită, precum şi la paşii pe care conducătorul auto trebuie să-i urmeze pentru deblocarea autovehiculului, respectiv plata tarifului de deblocare şi semnarea procesului-verbal de deblocare a roţii.

i) taxa aferentă deblocării roţilor este de 300 lei.

j) taxa depăşirii duratei maxime a parcării de 24 de ore este de 300 lei/zi.

k) taxele se achită la casieria Serviciului Public Sala Transilvania Sibiu, pe strada Octavian Goga nr. 1, Sibiu, sau la persoana desemnată de directorul serviciului în acest scop.

(2) Administratorul parcării nu este răspunzător pentru :

a) daunele provocate de nerespectarea semnificaţiei indicatoarelor şi a marcajelor rutiere,

b) daunele provocate de mişcările barierelor, în situaţia nerespectării distanţei dintre autovehicule, reglementată prin indicatoare rutiere,

c) daunele survenite ca urmare a neluării de către utilizatorul parcării a măsurilor  de asigurare a autovehiculului parcat  şi a bunurilor aflate în acestea, precum şi de furturile sau pierderile de obiecte din autoturisme pe perioada staţionării sau parcării. Administratorul parcării va putea pune la dispoziţia solicitanţilor imagini video, dat fiind faptul că parcarea este supravegheată video non-stop.

 

F. Sancţiuni

Art. 13. În parcarea situată în Sibiu pe strada Octavian Goga, nr. 1, administrată de Serviciul Public Sala Transilvania se aplică regimul circulaţiei de pe drumurile publice.

 

G. Constatarea şi aplicarea contravenţiilor

Art. 14 Constatarea şi aplicarea contravenţiilor săvârşite în parcare se face de către agenţii constatatori abilitaţi de lege.

 

H. Dispoziţii finale

Art. 15 Prevederile prezentului regulament se completează cu prevederile O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 16 Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la  data aprobării lui prin Hotărârea Consiliului Judeţean Sibiu şi publicarea regulamentului într-un ziar local.