Piața Volantă Transilvania

În fiecare sâmbătă, între orele 08.00-14.00, parcarea Salii Transilvania gazduieste Piața Volantă Transilvania din Sibiu unde își vând mărfurile 180 de producători atestați, dintre care 160 provin din județul Sibiu iar 20 din alte zone ale țării. Sute de sibieni au cumparat săptămânal brânză telemea sau de burduf, cârnați de mangaliță, prajituri de casă, pâine coaptă pe vatră, suc de mere, fructe și legume precum și produse manufacturate de meșteri locali. Cei interesați să-și vândă mărfurile în Piața Volantă Transilvania pot consulta Regulamentul de Organizare și Funcționare al pieței.

Cei interesati să contacteze direct producătorii locali pentru comenzi pot accesa pagina https://gusturisibiene.ro/producatori/

Piața Volantă Transilvania este o initiațivă a Consiliului Județean Sibiu în parteneriat cu Serviciul Public Sala Transilvania. Pentru mai multe detalii despre Piața Volantă Transilvania vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon 0737 977 273 sau la adresa de email: transilvania@cjsibiu.ro.

CAPITOLUL I. PREVEDERI GENERALE

Art. 1. Denumirea pieței. (1) Piața organizată de Consiliul Județean Sibiu este denumită „Piața Volantă Transilvania”, în continuare ca atare sau „piața volantă”. Aceasta transpune în practică politica publică a Consiliului Județean Sibiu de susținere a produselor agroalimentare locale și de promovare a alimentației sănătoase și producției agricole sustenabile.

(2) Scopul înființării pieței este valorificarea produselor agroalimentare locale de către producătorii din județul Sibiu

(3) Obiective

 • sprijinirea micilor producători din județul Sibiu pentru vânzarea directă a produselor obținute în fermele si gospodăriile proprii.
 • Promovarea produselor alimentare tradiționale autentice, locale
 • Organizarea de evenimente in cadrul Programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019.

Art. 2. Sediul pieței. Piața volantă Transilvania se organizează și funcționează în municipiul Sibiu, str. Octavian Goga nr. 1., este administrată de Serviciul Public Sala Transilvania.

Art. 3. Piața volantă a fost înființată, este localizată și are specificul stabilit prin Hotărârea Consiliului Județean Sibiu nr. 147/ 2012 privind aprobarea înființării și funcționării pieței volante în municipiul Sibiu și se organizează și funcționează conform prezentului regulament, care stabilește regulile generale de exercitare a formelor specifice de comerț cu amănuntul în cadrul acesteia și cerințele minime de dotare necesare realizării acestor activități, în vederea asigurării cadrului organizatoric pentru facilitarea vânzării direct către consumatori a produselor agricole și agroalimentare locale și/sau tradiționale produse în fermele/ gospodăriile proprii ale producătorilor agricoli.

Art. 4. Beneficiari. (1) Beneficiarii organizării și desfășurării pieței volante sunt producătorii din județul Sibiu, iar în limita locurilor disponibile, și din alte județe din țară, aceștia din urmă achitând o taxă stabilită în condițiile prezentului regulament.

(2) În înțelesul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos se definesc astfel:

 • Piața volantă este definită ca o structură de vânzare clar delimitată, dotată corespunzător cu standuri și vitrine frigorifice, având utilitățile asigurate (apa, canal, electricitate), destinată comerțului cu amănuntul, către consumatori;
 • Producători – persoane fizice și juridice ce desfășoară o activitate de producție și procesare de produse agricole primare în mod individual sau în orice formă asociativă, astfel:

a) persoană fizică ce deține atestat de producător și carnet de comercializare pentru toate produsele comercializate, eliberate în conformitate cu prevederile Legii 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare, sau

b) persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale înregistrate în conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea 182/2016, care comercializează doar producția obținută în propria fermă/ gospodărie, sau produse obținute prin procesarea exclusivă a materiei prime produsă în ferma proprie și care dețin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/ producție și fac dovada deținerii de animale și/sau terenuri cultivate conform cerințelor prezentului regulament sau,

c) cooperative agricole înregistrate în conformitate cu Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările și completările ulterioare, sau grupuri de producători recunoscute în conformitate cu Ordonanța Guvernului nr. 37/2005 privind recunoașterea și funcționarea grupurilor și organizațiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole și silvice, aprobată cu modificări și completări prin Legea 338/2005, cu modificările și completările ulterioare, care comercializează doar producția obținută în fermă/ gospodăria membrilor săi, sau produse obținute prin procesarea exclusivă a materiei primă produsă în fermele propriilor membrii sau

d) societăți comerciale înmatriculate conform prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care comercializează doar producția obținută în propria fermă/ gospodărie, sau produse obținute prin procesarea exclusivă a materiei prime produsă în ferma proprie și care dețin cod de înregistrare fiscală cu activitate principală cultivare/ producție și fac dovada deținerii de animale și/sau terenuri cultivate conform cerințelor prezentului regulament,

e) Producători locali care comercializează produse obținute în unitatea/gospodăria proprie, înregistrați conform legii, cu activitate principală producție și fac dovada obținerii produselor din utilizarea de materie primă locală obținută de la producătorii agricoli definiți de la a) la d)

 • materie primă locală – reprezintă ingredientul principal al unui produs utilizat în rețeta de fabricație, care provine de la producători agricoli din județul Sibiu așa cum au fost definiți la a) și b), proveniență demonstrată cu documente doveditoare: fila carnet de comercializare pentru producătorii definiți la lit. a) respectiv contract, extras din registrul agricol, aviz și factură pentru producătorii definiți la lit. b), documente disponibile permanent la punctul de comercializare.
  • Punct de vânzare – un spațiu delimitat și numerotat corespunzător în cadrul pieței volante Transilvania, echipat corespunzător sectorului în care este amplasat și operat de unul sau doi producători
  • Insula de promovare – spațiu delimitat și marcat în. cadrul pieței în care prin rotație, unitățile administrativ teritoriale, grupurile de acțiune locale, grupurile de producători organizate, cooperativele de producători desfășoară activități de promovare a tradițiilor, culturii și gastronomiei locale, specifice zonelor lor de proveniență.
  • structură de vânzare cu caracter permanent – spațiu destinat comerțului cu amănuntul înregistrat și autorizat în acest se Definiția nu include punctele de comercializare de la poarta fermei, magazinele on-line, piețe.
  • Beneficiarii direcți ai proiectului sunt:
 • Producătorii din județul Sibiu care desfășoară activități agricole și comercializează produsele, realizate în sau din ferma/ gospodăria/unitatea proprie;
  • Beneficiarii indirecți ai proiectului sunt: locuitorii județului Sibiu;
  • Trasabilitate – caracteristica unui sistem de a evidenția parcursul invers până la originea materiei prime, pe baza unor documente și înregistrări succesive;

Activitate economică în sectorul agricol – activitatea desfășurată în propria fermă/gospodărie de un producător agricol persoană fizică, pentru obținerea unor produse agricole care depășesc necesarul de consum propriu și sunt destinate vânzării pe piață;

Produse perisabile – produse care se strică, se alterează ușor (în anumite condiții de temperatură și păstrare): carne, produse din carne, lapte, produse procesate din lapte, ouă, etc.

Art. 5. Piața volantă funcționează în baza Autorizației de funcționare emisă de Primăria Municipiului Sibiu și a autorizației emise de DSVSA Sibiu, în condițiile legii.

Art. 6. Cadrul legislativ:

 • Legea nr. 145/ 2014 privind stabilirea unor măsuri de reglementare a pieței produselor din sectorul agricol, cu modificările și completările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 348/ 2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare,
 • Ordinul ANSVSA nr. 111/ 2008 privind aprobarea Normei sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor de origine animală sau non animală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine non animală,
 • Hotărârea Guvernului. nr. 924/ 2005 privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare,
 • Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 724/ 2013 privind atestarea produselor tradiționale,
 • Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
 • Ordonanța de Guvern nr. 71/ 2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare,
 • Hotărârea Guvernului nr. 955/ 2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a O.G. 71/ 2002,
 • orice alte acte normative incidente.

CAPITOLUL II. TIPUL PIEȚEI ȘI CATEGORIA DE MĂRFURI COMERCIALIZATE

Art. 7. Piața volantă Transilvania este o structură de vânzare periodică compusă din puncte de vânzare reprezentate de standuri sau spații frigorifice puse la dispoziția utilizatorilor de către Consiliul Județean Sibiu, prin intermediul Serviciului Public Sala Transilvania, având utilitățile asigurate, destinată exercitării comerțului cu amănuntul de produse agroalimentare locale.

Art. 8. (1) Natura produselor. În Piața volantă Transilvania se comercializează produse agroalimentare produse și /sau cultivate în județul Sibiu, astfel::

a) Fructe – cultivate în județul Sibiu;

b) Legume – cultivate în județul Sibiu;

c) Produse din carne – 100% de la animale crescute de la înțărcare în județul Sibiu;

d) Pește proaspăt, sărat și/ sau afumat – provenind din ferme piscicole din județul Sibiu aparținând vânzătorului;

e) Cidru de mere și suc de fructe – produse în județul Sibiu și provenind din fructe cultivate în județul Sibiu;

f) Fructe și legume uscate – produse în județul Sibiu din fructe cultivate în județul Sibiu;

g) Miere și produse apicole – produse și ambalate de către producător din județul Sibiu;

h) Gemuri și conserve – fabricate de vânzător din materie prima produsă în ferma proprie sau materie primă locală, Se acordă prioritate vânzătorilor care utilizează exclusiv materie primă produsă în gospodăria/ferma proprie;

i) Lapte – produse de animale înregistrate în gospodăria/ ferma vânzătorului;

j) Brânză și alte produse lactate – produse în Sibiu din lapte produs de animale înregistrate în gospodăria/ ferma proprie din județul Sibiu Se acordă prioritate vânzătorilor care utilizează exclusiv laptele produs de propriile animale aflate în județul Sibiu. Producătorii care cumpără lapte trebuie să facă acest lucru exclusiv de la ferme / gospodării din județul Sibiu. Aceste cazuri fac obiectul verificării cu prioritate atât documentare cât și pe teren;

k) Ouă – provenind din ferma/ gospodăria vânzătorului din județul Sibiu;

l) Păsări de curte – provenind din ferma/ gospodăria vânzătorului din județul Sibiu;

m) Pâine și produse de panificație – fără aditivi, provenind din grâu produs de către vânzător sau alți producători din județul Sibiu;

n) Plăcinte/ Produse coapte – proaspăt coapte și preparate de la zero de către vânzător. Se acordă preferință vânzătorilor care utilizează ingrediente locale cumpărate direct de la fermier/ producători din județul Sibiu;

o) Flori și plante aromatice – crescute de vânzător în județul Sibiu din semințe, rădăcini sau bulbi sau butași din soiuri autohtone;

p) Produse de origine animală – lână, fire, pene, puf și piele obținute de la animale deținute de către vânzător sau provenind de la animale crescute în județul Sibiu Se acordă preferință vânzătorilor care procesează propriul produs;

q) Alimente gata preparate (ready meal) – produse alimentare de calitate mare pregătite de către vânzător din materie primă produsă în gospodăria proprie din județul Sibiu;

r) Ceaiuri, ierburi, condimente și oțeturi pe bază de plante amestecate/ preparate și ambalate de către vânzător. Se acordă prioritate vânzătorilor care cresc propriile ingrediente;

s) Produse alcoolice – este interzisă vânzarea de produse alcoolice.

(2) Originea produselor și etichetarea: În cadrul pieței volante își pot desfășura activitatea persoanele care au calitatea de producător, astfel cum sunt aceștia definiți la ar 4, alin. (2), având domiciliul/sediul social și locul de producție a produselor comercializate în județul Sibiu și care nu au niciun alt punct de desfacere ori altă structură de vânzare a produselor cu caracter permanent.

(3) Producătorii agricoli așa cum sunt definiți la ar 4 alin. (2) lit. a) provenind din alte județe, pot comercializa produse proprii în cadrul pieței volante Transilvania doar pe locurile rămase libere după procedura de alocare a producătorilor din județul Sibiu cu respectarea tuturor cerințelor aplicabile acestora.

(4) La fiecare punct de vânzare se va afișa o descriere a fiecărui producător, după modelul de la Anexa 2 în format A4 pe fond colorat diferit astfel:

a) verde – producători care comercializează doar producția obținută în propria fermă/ gospodărie, sau produse obținute prin procesarea exclusivă a materiei primă produsă în ferma proprie și fac dovada deținerii de animale și/sau terenuri cultivate conform cerințelor prezentului regulament.

b) galben – producători care comercializează producția obținute în unitatea proprie, din utilizarea de materie primă obținută în ferma/gospodăria proprie și/sau materie primă locală obținută de la producătorii agricoli definiți la ar 4 alin. (2)

(5) In plus față de descrierea menționată la a (4) pentru fiecare categorie de produs se vor afișa informații descriptive complete: denumire, soi, tip de produs, preț. Informațiile despre produs vor include, atunci când este cazul, și siglele speciale: produs ecologic, denumire de origine controlată, indicație geografică protejată, produs tradițional, produs montan, rețetă consacrată, etc. conform prevederilor legale privind utilizarea acestora.

(6) Produsele care înglobează materii prime diferite se vor eticheta complet indicând în mod clar acest amestec. Exemplu: telemea mixta din lapte de oaie și vaca, carnați din carne de oaie, vită și porc. Indicarea unui singur tip de materie primă înseamnă materie primă unică: telemea de oaie înseamnă brânză telemea fabricată in proporție de 100% din lapte de oaie.

Art. 9. Periodicitatea pieței și orarul de funcționare. (1) Piața volantă se organizează și funcționează pe o perioadă nedeterminată, de regulă, la fiecare sfârșit de săptămână, în zilele de sâmbătă, cu un orar de funcționare limitat, între orele 8,00 și 14,00.

(2) Periodicitatea pieței și programul de funcționare pot fi modificate cu aprobarea Președintelui Consiliului Județean Sibiu (de exemplu program de vară, de iarnă, de sărbători etc.).

Art. 10 (1). Producătorii sunt responsabili pentru calitatea produsele oferite la vânzare în fața consumatorilor și a organelor de control și răspund pentru respectarea prevederilor legale privind igiena, producerea, prelucrarea și comercializarea produselor, inclusiv în ceea ce privește fiscalizarea activității.

(2) Pentru produsele de origine animală destinate comercializării, producătorii au obligația de a se înregistra la DSVSA, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/ 2008.

(3) Comercializarea produselor din carne, a laptelui și a produselor din lapte, a ouălor, se va face în locuri special prevăzute cu vitrine frigorifice, cu respectarea normelor de igienă și siguranța alimentelor în vigoare. Produsele lactate se vor acoperi cu tifon curat, capac metalic sau hârtie albă.

(4) Vânzarea și expunerea produselor se face numai pe mesele, standurile și în locurile atribuite de administratorul pieței volante. Este interzisă vânzarea produselor și a mărfurilor pe suprafața căilor de circulație, trotuare, paviment, stradă, trepte) cât și în afara sectoarelor aprobate sau alte locuri decât cele atribuite.

(5) În incinta pieței volante este interzisă practicarea jocurilor de noroc sau comercializarea de substanțe toxice, inflamabile sau explozive, precum și a armelor de foc și a muniției.

CAPITOLUL III. PLANUL PIEȚEI

Art. 11. Căi principale de acces în zonă. Accesul auto și pietonal în zonă se face în principal din Calea Dumbrăvii și Bulevardul Mihai Viteazu, pe străzile Nicolaus Olahus și Octavian Goga.

Art. 12. Spații de parcare. (1) Producătorii și cumpărătorii beneficiază de parcarea Serviciului Public Sala Transilvania, în limita locurilor disponibile, amenajată pe o suprafață de 3000 m2, o capacitate de 60 de autoturisme plus 2 locuri pentru persoane cu dizabilități.

(2) În timpul programului de funcționare a pieței volante, utilizarea parcării este gratuită, cu obligația utilizatorilor de a respecta normele în vigoare privind circulația rutieră pe drumurile publice.

(3) La indicația și sub supravegherea administratorului pieței, producătorii pot parca și în alte locuri amenajate în apropierea pieței.

(4) Prin grija administratorului pieței platoul rezervat pieței volante va fi eliberat de toate autovehiculele staționate și amenajat cu cel puțin 12 ore înaintea desfășurării activităților comerciale.

Art. 13. (1) Sectorizarea platoului pieței. Piața volantă va cuprinde 4 sectoare semnalizate corespunzător și anume:

 1. Sectorul „Carne, Lactate, Ouă” – 65 locuri cu vitrine frigorifice;
 2. Sectorul „Legume, Fructe, Miere, Altele” – 70 de locuri;
 3. Sectorul „Panificație, Băuturi – 45 locuri”.
 4. Sectorul ”Insula de Promovare a tradițiilor” – 6 locuri – atribuite periodic prin rotație UAT, GAL-urilor, grupurilor de producători

(2) Atunci când situația o impune: sezon, solicitările comercianților/producătorilor și/sau interesul consumatorilor, este permisă modificarea intersectorială a numărului de locuri cu maxim 20% față de valorile prezentate la a(1), fără afectarea capacității maxime de 180 puncte de vânzare în total.

(3) În conformitate cu prevederile legale în vigoare și a consultărilor publice, minim 60% din totalul spațiilor de vânzare disponibile se alocă producătorilor agricoli care comercializează produse pe bază de atestat de producător și carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol.

(4) În cadrul pieței, pentru fiecare sector de activitate, producătorii de la alineatul (3) vor ocupa spații distincte și vor fi clar evidențiați utilizând etichete verzi conform descrierii de la Anexa 2 .

(5) În cadrul pieței pot fi organizate insule de promovare a tradițiilor culturale și gastronomice locale sau micro regionale de către locuitorii acestora, organizați de către reprezentații unităților administrativ teritoriale sub coordonarea structurii specializate din cadrul consiliului județean.

Art. 14. (1) Căile de acces la punctele de vânzare. Accesul cumpărătorilor la punctele de vânzare este pietonal și se face prin parcarea Sălii Transilvania, din strada Octavian Goga, prin partea laterală dreaptă a clădirii Sălii, precum și de pe platoul din fața Sălii Transilvania, pe partea laterală stângă.

(2) Mijloacele de transport aparținând producătorilor agricoli au acces în zona punctelor de vânzare în intervalul 00-7.30 după care, vor fi parcate sub îndrumarea reprezentanților Serviciului Public Sala Transilvan în parcarea alocată lor.

(3) Eliberarea pieței se va realiza ordonat, după ora 14 odată cu predarea mobilierului, umbrelelor, vitrinelor și a celorlalte materiale, administratorului pieței.

Art. 15. Amplasarea punctelor de vânzare. Punctele de vânzare sunt reprezentate de standuri și/sau vitrine frigorifice, amplasate într-un spațiu delimitat de administratorul pieței cu gard, marcat și numerotat corespunzător.

Art. 16. Localizarea cântarului pieței, a grupurilor sanitare și a celorlalte servicii oferite în cadrul pieței. (1) Mobilierul utilizat în cadrul pieței volante este depozitat în holul principal de la parterul Sălii Transilvania. Vitrinele frigorifice sunt amplasate în exteriorul Sălii, pe partea laterală stângă.

(2) Cântarul de control pus la dispoziția publicului de administratorul pieței se așază în loc vizibil și accesibil vizitatorilor. Cântarul de control utilizat se verifică metrologic, periodic, conform procedurilor în vigoare.

(3) Grupurile sanitare disponibile publicului sunt situate în interiorul Sălii Transilvania, la parter, pe partea stângă, cu acces prin intrarea principală a Sălii.

(4) Informarea vizitatorilor cu privire la împărțirea sectoarelor, dispunerea producătorilor, grupurilor sanitare, a surselor de apă potabilă, a locurilor de depozitare a deșeurilor, a cântarului de verificare, etc., a planului pieței, precum și a celorlalte servicii oferite în cadrul pieței se va realiză prin puncte mobile de informare pentru cumpărători, dispuse astfel încât să poată fi ușor de vizualizat.

Art. 17. Localizarea rețelelor de utilități. (1) Piața volantă este deservită de rețeaua de electricitate a Sălii Transilvania, racordurile de branșare fiind amplasate în zona lapte carne.

(2) Piața volantă este deservită de rețeaua de apă și canalizare a Sălii Transilvania, prin amplasarea în perimetrul pieței a unor chiuvete/ cișmele cu apă potabilă și prin utilizarea canalelor și căilor de scurgere ale Sălii.

Art. 18. Spațiile de depozitare a deșeurilor. Administratorul pieței pune la dispoziția utilizatorilor pieței și a clienților suficiente pubele/ tomberoane speciale și coșuri de gunoi pentru colectarea selectivă a deșeurilor rezultate din activitatea desfășurată în cadrul pieței, amplasate in zona din spate a parcării, spațiul fiind semnalizat corespunzător.

Art. 19. Suprafața totală. (1) Piața volantă se organizează și se desfășoară în partea din spate a parcării Sălii Transilvania, pe o suprafață de 4000 mp.

Art. 20. Mobilierul utilizat pentru locurile pentru vânzare oferite în platoul pieței volante este compus din mese cu blat solid și picioare pliante (L: 100 – 140 cm/ l: 70 – 80 cm/ h: 80 – 100 cm), ușor de curățat, umbrele mari (200/ 300 cm sau 300/ 300 cm), , vitrine frigorifice (100 – 120 x 80 – 90 x 100 – 120 cm) pentru locurile din sectorul “Carne, Lactate, Ouă”.

CAPITOLUL IV. ADMITEREA UNUI PRODUCĂTOR ÎN PIAȚĂ

Art. 21. (1) În vederea participării la piața volantă, producătorii agricoli vor depune la registratura Consiliului Județean o cerere însoțită de documente doveditoare a statutului de producător, astfel:

a) pentru producătorii agricoli descriși la art. 4 alin.(2) litera a):

  • cerere conform modelului de la Anexa 1
  • copie BI/CI
  • copie a atestatului de producător valid vizat conform cu originalul
  • copie a primei file a Carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol
  • copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările, familiile de albine de la care se valorifică produse de origine animală
  • adeverința medicală pentru personalul care manipulează produsele

b) pentru producătorii agricoli descriși la art. 4 alin.(2) litera b):

  • cerere conform modelului de la Anexa 1
  • copie BI/CI
  • copie a certificatului de înregistrare de la Registrul comerțului
  • copie certificat constatator de la Registrul comerțului
  • copie a documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitatea de vânzare directă de produse primare și/ sau vânzare cu amănuntul a produselor alimentare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/ 2008 și Ordinului ANSVSA nr. 34/ 2008;.
  • copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările, familiile de albine de la care se valorifică produse de origine animală
  • copie a registrului agricol completat la zi, emis de primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află ferma/ gospodăria proprie, din care să rezulte suprafața de teren agricol și/sau efectivele de animale pe care le deține/ exploatează
  • adeverință medicală pentru persoana care vinde/manipulează produsele

c) pentru producătorii agricoli descriși la art. 4 alin.(2) litera c):

  • cerere conform modelului de la Anexa 1
  • copie BI/CI – reprezentant legal
  • copie a actului constitutiv, a statutului și a listei anexă cu terenurile și animalele membrilor cu care participă aceștia în cooperativa agricolă copie a documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitatea de vânzare directă de produse primare și/ sau vânzare cu amănuntul a produselor alimentare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/ 2008 și Ordinului ANSVSA nr. 34/ 2008;.
  • copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările, familiile de albine de la care se valorifică produse de origine animală ca materie primă
  • copie a registrului agricol emis de primăria în a cărei rază administrativ- teritorială se află ferma/ gospodăria proprie, din care să rezulte suprafața de teren agricol și/sau efectivele de animale de la care provine materia primă sau
  • adeverință medicală pentru persoana care vinde/manipulează produsele

d) pentru producătorii agricoli descriși la art. 4 alin.(2) litera d):

  • cerere conform modelului de la Anexa 1
  • copie BI/CI
  • copie a certificatului de înregistrare de la Registrul comerțului
  • copie certificat constatator de la Registrul comerțului
  • copie a documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitatea de vânzare directă de produse primare și/ sau vânzare cu amănuntul a produselor alimentare, conform Ordinului ANSVSA 111/ 2008 și Ordinului ANSVSA nr. 34/ 2008;.
  • copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările, familiile de albine de la care se valorifică produse de origine animală
  • copie a registrului agricol completat la zi, emis de primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află ferma/ gospodăria proprie, din care să rezulte suprafața de teren agricol și/sau efectivele de animale pe care le deține/ exploatează
  • adeverință medicală pentru persoana care vinde/manipulează produsele

e) pentru producătorii agricoli descriși la art. 4 alin.(2) litera e):

  • cerere conform modelului de la Anexa 1
  • copie BI/CI
  • copie a certificatului de înregistrare de la Registrul comerțului
  • copie certificat constatator de la Registrul comerțului
  • copie a documentului de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitatea de vânzare directă de produse primare și/ sau vânzare cu amănuntul a produselor alimentare, conform Ordinului ANSVSA 111/ 2008 și Ordinului ANSVSA nr. 34/ 2008;.
  • copie vizată conform cu originalul după Fișa de sănătate pentru animalele, păsările, familiile de albine, produse de origine animală, de la care constituie materia primă locală
  • copie a registrului agricol completat la zi, emis de primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află ferma/ gospodăria proprie, din care să rezulte suprafața de teren agricol și/sau efectivele de animale pe care le deține/ exploatează furnizorul de materie primă locală
  • adeverință medicală pentru persoana care vinde/manipulează produsele

(2) În cadrul pieței volante își pot desfășura activitatea persoanele care au calitatea de producător, astfel cum este definit în art. 4, alin. (2), având sediul social/domiciliul și locul de producție a produselor comercializate în județul Sibiu, iar materia prima utilizată provine din județul Sibiu și care nu au niciun punct de desfacere ori altă structură de vânzare a produselor cu caracter

(3) În cazul producătorilor de la art.4 alin. (2) lit. b) și d), producătorii agricoli prezintă obligatoriu administratorului pieței extrasul din Registrul agricol emis de primăria în a cărei rază administrativ-teritorială se află ferma/ gospodăria proprie, din care să rezulte suprafața de teren agricol cultivată cu culturile de plante aduse la vânzare sau utilizate ca materii prime și/ sau efectivele de animale pe care le deține/ exploatează. În situația în care producătorii agricoli menționați desfășoară acte de comerț cu alte produse decât cele obținute din propria fermă/ gospodărie, aceștia nu mai beneficiază de statutul de utilizator al pieței volante.

Art. 22. (1) Verificarea dosarelor depuse se va realiza in 2 etape: Etapa I – Verificarea respectării condițiilor de eligibilitate ale producătorului și a declarațiilor privind produsele, se face de către o comisie formată din 2-4 funcționari publici din cadrul Consiliului Județean Sibiu.

(2) În cadrul verificărilor la care se face referire la alin. (1) pot participa și specialiști din cadrul instituțiilor publice cu atribuții legale privind controlul producerii, procesării, transportului și comercializării produselor

(3) Etapa II – Verificarea la fața locului a îndeplinirii condițiilor menționate în documentele depuse efectuată de reprezentanții Consiliului Județean Sibiu și/sau instituțiilor publice cu atribuții legale privind controlul producerii, procesării, transportului și comercializării produselor

(4) În cazul aprobării cererii, va fi emis un document (certificat) care atestă calitatea de utilizator al pieței volante și se va semna un contract (cu anexe declarație pe proprie răspundere privind: calitatea produselor și a respectării normelor sanitar – veterinare și de igienă, a condițiilor de producere, prelucrare și comercializare, respectare a prevederilor legale și a tuturor obligațiilor ce decurg din regulamentul de organizare și funcționare, obligația de a returna în bună stare bunurile primite în folosință gratuită etc.).

(5) În piața volantă atribuirea locurilor publice și a mobilierului necesar se face producătorilor agricoli eligibili, în limita numărului de puncte de comercializare existente în sectorul din piață destinat desfacerii diferitelor categorii de produse, conform prezentului Regulament de Organizare și Funcționare.

(6) În condițiile în care numărul de solicitări depășește numărul de locuri disponibile conform sectorizării descrise la art. 13, alin(1) se vor aplica următoarele criterii de evaluare în ordinea enunțată cu următorul punctaj:

 1. Lanț scurt: Producătorul comercializează produse obținute prin cultivarea propriilor culturi și/sau procesarea materiei prime provenite în totalitate de la propriile 10 puncte
 2. Producător autentic: Producătorul este organizat conform prevederilor de la art.4 alin (2) a) adică persoană fizică ce deține atestat de producător și carnet de comercializare. 10 puncte
 3. Ecologic: Producătorul care comercializează produse proprii, înregistrate ca produse ecologice conform prevederilor legale în vigoare. 10 puncte
 4. Calitate: Producătorii care comercializează produse purtând alte mărci de calitate: produs DOC, produs IGP, produs tradițional, produs monta 10 puncte
 5. Durata: se acorda prioritate producătorilor care pot produce și aduce la vânzare produse o perioadă cât mai lunga de timp. 1 punct/lună

(7) Fiecare producător admis ca utilizator în cadrul pieței va fi evaluat, cel puțin trimestrial, urmărindu-se cel puțin următorii indicatori:

 1. Calificativul clienților (doar în cazul în care un mecanism automat este disponibil)
 2. Conformare: alocarea de punct de vânzare și neprezentarea comerciantului, ne înapoierea mobilierului sau restituirea în condiții insalubre, nerespectarea programului:.
 3. Igiena și siguranță alimente: nerespectarea cerințelor privind igiena: punct de vânzare insalubru, lipsă echipament protecție sau inadecvat, produse alterate, vitrine oprite, temperatură neafișată:
 4. Mod de prezentare: produse insuficiente, aranjare dezorganizată, lipsă informațiilor despre producător
 5. Etichetare: lipsă etichete, etichete deteriorate sau informații incomplete pe etichetă
 6. Fraudă: informații neadevărate, incomplete despre producător sau produse. – pierde calitatea de

(8) Evaluarea prevăzută la a (7) se realizează de către personalul cu atribuții in domeniu din cadrul Consiliului Județean Sibiu cu consemnarea rezultatelor într-un raport cuprinzând cel puțin indicatorii descriși.

(9) Rezultatul evaluării poate conduce la retragerea calității de utilizator al pieței

(10) În vedere aplicării de programe specifice de marketing și promovare pot fi dezvoltate proiecte in domeniul tehnologie informațiilor și comunicare care să asigure colectarea reacțiilor cumpărătorilor și să permită expunerea produselor și producătorilor în mediul

CAPITOLUL V. SERVICIILE PRESTATE UTILIZATORILOR PIEȚEI

Art. 23. Consiliul Județean Sibiu, prin Serviciul Public Sala Transilvania, va asigura gratuit următoarele servicii/ facilități, potrivit legii, după cum urmează:

a) Dotarea pieței cu mese pliante, umbrele, vitrine frigorifice, puncte de informare, etc. necesare bunei desfășurări a activității producătorilor în piața volantă;

b) Spații pentru depozitarea dotărilor necesare bunei funcționări a pieței, a materialelor de curățenie și întreținere etc.;

c) Un loc de amplasare a cântarului de control al pieței;

d) Accesul la sursele de apă potabilă pe platoul pieței și asigurarea conectării la sursele de energie electrică;

e) Parcare amenajată cu intrarea gratuită, atât pentru producători, cât și pentru cumpărători;

f) Puncte de colectare selectivă a deșeurilor rezultate din activitatea comercială (hârtie, sticlă, plastic, biodegradabile);

g) Punct cu mijloace inițiale de intervenție pentru PSI;

h) Punct sanitar de prim ajutor;

i) Grupuri sanitare/ toalete ecologice;

j) Servicii de salubrizare a platoului pieței în timpul și după încheierea programului de funcționare;

k) Servicii de informare, consiliere, sprijin pentru îmbunătățirea activității producătorilor și a pieței volante și servicii de promovare a produselor și proiectului.

l) servicii de testare prin examene de laborator a parametrilor de igiena, siguranța alimentelor și autenticitate a produselor.

Art. 24. Taxe spațiu. (1) Producătorii cu domiciliul și locul de obținere a produselor comercializate în județul Sibiu beneficiază de toate facilitățile oferite de Consiliul Județean Sibiu, prin amenajarea spațiului de administratorul pieței volante, fără a plăti vreo taxă sau tarif pentru utilizarea meselor, utilităților, a spațiilor de depozitare, de parcare, a materialelor publicitare etc.

(2) Producătorii cu domiciliul sau locul de obținere a produselor comercializate în alt județ decât județul Sibiu, vor achita o taxă unică de participare la piața volantă, în cuantum de 20 lei pe zi, care constituie venit la bugetul Serviciului Public Sala Transilvania.

CAPITOLUL VI. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE UTILZATORILOR PIEȚEI

Art. 25. Utilizatorii pieței volante au următoarele drepturi:

a) să se poată informa asupra condițiilor de funcționare a pieței volante, a produselor comercializate în piață, a programului de funcționare, etc.;

b) cumpărătorii și producătorii vor avea acces gratuit la cântarul de control al pieței;

c) să utilizeze parcarea amenajată gratuit;

d) să aibă acces la toate serviciile oferite de administratorul pieței;

e) să utilizeze toate dotările și echipamentele puse la dispoziție de administratorul pieței (mese, scaune, vitrine frigorifice, echipament de protecție, etc.);

f) să se adreseze pentru orice problemă, în legătură cu buna desfășurare a activității lor, administratorului pieței sau reprezentanților Consiliului Județean Sibiu.

g) să fie informat cu privire la rezultatul evaluarii trimestriale precum și orice modificare a statutului de utilizator al pieței

h) să informeze administratorul pieței cu privire la orice modificare privind calitatea de producător sau privind produsele, care au stat la baza selectării lui ca utilizator al pieței

Art. 26. Utilizatorii pieței volante au următoarele obligații:

a) De fiecare dată când participă la piața volantă, producătorii trebuie să dețină și să prezinte reprezentanților Consiliului Județean Sibiu sau ai administratorului pieței volante următoarele documente, care se consemnează într-un registru de evidență:

  • documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitatea de vânzare directă de produse primare și/sau vânzare cu amănuntul a produselor alimentare, conform Ordinului ANSVSA nr. 111/ 2008 și Ordinului ANSVSA nr. 34/ 2008;
  • documente care să ateste starea de sănătate a personalului care comercializează produsele – analize medicale periodice;
  • foaie de sănătate a animalelor sacrificate sau de la care provine materia primă prelucrată, vizat de medicul veterinar din zonă;
  • certificat de sănătate publică veterinară pentru carnea proaspătă.

b) Producătorii/personalul angajat al acestora trebuie să respecte cerințele legale de igienă și sănătate;

c) Producătorii trebuie să afișeze documentul care atestă statutul de utilizator al pieței volante, denumirea produsului și a prețurilor pentru produsele oferite la vânzare conform prevederilor legale, numele/denumirea, numărul și data atestatului de producător, autorizației pentru persoanele înregistrate la Registrul Comerțului, zona de proveniență, adresa și datele de contact, calitatea produsului: natural, produs în ferma/gospodăria proprie, ecologic, tradițional – conform atestatului deținut; acestea se vor afișa la loc vizibil, ușor de citit;

d) Producătorii trebuie să păstreze în bună stare mesele, scaunele, vitrinele frigorifice, etc. primite în folosință și să le restituie administratorului pieței la plecare, curățate și igienizate; în cazul deteriorării mobilierului/ materialelor primite, producătorii vor suporta costul reparațiilor/ înlocuirii acestora, în caz contrar administratorul pieței volante va rezilia unilateral contractul cu utilizatorul respectiv și implicit, va retrage statutul de utilizator al pieței volante, fără ca acesta să poată redobândi această calitate;

e) Producătorii vor efectua cântărirea sau măsurarea produselor numai cu mijloace proprii de măsurare, legale, verificate metrologic;

f) Producătorii trebuie să etaleze instrumentele de măsură și să folosească numai cântare verificate din punct de vedere metrologic, având obligația de a dispune de buletin de verificare metrologică valabil; producătorii agricoli trebuie să dețină cântare verificate metrologic; în cazul în care mijloacele de măsurare aparținând producătorului nu au buletin de verificare metrologică în termen și nu sunt adecvate scopului, vor fi obligați să părăsească piața volantă;

g) Producătorii trebuie să mențină permanent curățenia la locul de vânzare și în jurul acestuia, să colecteze selectiv deșeurile rezultate din activitatea proprie și să le transporte la locurile special amenajate în cadrul pieței, ori de câte ori este cazul, în conformitate cu normele de colectare selectivă a deșeurilor;

h) Producătorii nu pot expune produsele în afara locului de vânzare alocat;

i) Producătorii trebuie să ducă la îndeplinire dispozițiile legale referitoare la situațiile de urgență (P.S.I.) în spațiul alocat desfășurării activității și să respecte prevederile legale privind sănătatea și securitatea în muncă; Producătorii trebuie să își asigure echipamentul de protecție adecvat, curat conform prevederilor legale (halat, șorț, mănuși, bonetă, etc.), un aspect îngrijit, mâini curate fără leziuni, părul prins;

j) Vitrinele se igienizează și decontaminează cu substanțe dezinfectante de uz alimentar atât la începutul cât și la sfârșitul zilei, înainte de predarea acestora, menținându-se curate pe toată durata zilei.

CAPITOLUL VII. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ADMINISTRTATORULUI PIEȚEI

Art. 27. (1) Reprezentanții administratorului pieței volante și ai Consiliului Județean Sibiu desemnați prin dispoziția președintelui, vor verifica și vor întocmi un registru de evidență privind următoarele aspecte:

a) dacă utilizatorii pieței au calitatea de producător conform prevederilor legale (certificat de producător valabil pentru anul agricol în curs, cu sau fără viză de la forma asociativă din care face sau nu parte, autorizație valabilă),

b) dacă dețin atestatele pentru categoriile de produse afișate (de produs ecologic, tradițional ),

c) dacă au buletin valabil de verificare metrologică pentru aparatele de cântărire,

d) dacă au documentul de înregistrare sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor pentru activitatea de vânzare directă de produse primare și/sau vânzare cu amănuntul a produselor alimentare,

e) dacă au afișat datele și informațiile obligatorii la stand și veridicitatea acestora.

(2) Reprezentanții administratorului pieței nu vor permite accesul altor persoane să comercializeze în perimetrul pieței volante decât celor înscrise pe lista comunicată de Consiliul Județean S

(3) Administratorul pieței volante, respectiv Serviciul Public Sala Transilvania, are următoarele obligații:

a) să afișeze la loc vizibil si în mod lizibil regulamentul de organizare și funcționare a pieței volante, programul de funcționare a pieței, prețurile orientative ale produselor oferite la vânzare în piața volantă, precum și alte informații utile pentru cumpărători și producători;

b) să sprijine organele de control autorizate;

c) să controleze dacă mijloacele de cântărire, proprietatea producătorilor, sunt verificate din punct de vedere metrologic și să interzică folosirea celor care nu corespund prevederilor legale în domeniu (le va recomanda utilizarea cântarelor cu marcaj pentru conformitate);

d) să asigure gratuit cântar de control pentru verificarea de către cumpărători a corectitudinii cântăririlor;

e) să asigure, prin personal specializat și, dacă este cazul, împreună cu reprezentanții organelor abilitate, menținerea ordinii, siguranței și liniștii publice și a fluidității traficului în zonă; în acest sens, persoanele responsabile supraveghează organizarea și funcționarea pieței volante și atenționează utilizatorii și administratorul pieței cu privire la eventualele nereguli constatate;

f) să asigure salubrizarea și pe timp de iarnă, deszăpezirea pieței zilnic și ori de câte ori este necesar;

g) să asigure surse de apă potabilă în perimetrul pieței volante, conectarea la sursele de energie electrică, grupuri sanitare/ toalete ecologice, depozitarea și colectarea selectivă a deșeurilor, servicii de consiliere și informare;

h) să asigure delimitarea spațiilor în care se organizează și funcționează piața volantă, prin marcaje corespunzătoare și garduri mobile, după caz;

i) să asigure spații adecvate de depozitare a dotărilor necesare funcționării pieței volante, a materialelor de curățenie și igienizare, etc.;

j) să amplaseze indicatoare către punctele de servicii/ facilități acordate (sursă apă potabilă, toalete, punct de informare/ consiliere, parcare etc.) și către sectoarele pieței volante;

k) să amplaseze panourile informative cu programul de funcționare a pieței volante și să afișeze la loc vizibil orice modificare sau completare a acestuia;

l) să ia măsurile legale pentru respectarea cerințelor privind securitatea și sănătatea în muncă a producătorilor, PSI, gestionarea situațiilor de urgență și protecția mediului

m) în zona cântarului se pune la dispoziția vizitatorilor un caiet de reclamații și sesizări

CAPITOLUL VIII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 28. Se interzice cedarea folosinței locului de vânzare și a mobilierului aferent prin contract de împrumut de folosință (comodat), prin orice forme de contracte cu terți.

Art. 29. (1) Nerespectarea de către administratorul pieței volante, de către persoanele responsabile de funcționarea în bune condiții a pieței sau de către utilizatorii pieței, a atribuțiilor și a responsabilităților ce le revin din prezentul regulament, atrage după sine răspunderea disciplinară, materială, contravențională sau penală, după caz, potrivit prevederilor legale.

(2) Încălcarea cu intenție dispozițiilor prezentului regulament se notifică în scris de administratorul pieței volante persoanelor care se fac vinovate de acest fapt ori care au o conduită neadecvată sau care contravine ordinii publice/ bunelor

(3) Încălcarea prevederilor ale prezentului regulament conduce la rezilierea unilaterală a contractul cu utilizatorul respectiv și retragerea statutului de utilizator al pieței volante, fără ca acesta să poată redobândi această calitate în anul

(4) În termen de maxim 14 zile de la aprobarea prezentului regulament se vor elabora și aproba prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean proceduri specifice pentru implementarea prezentului Regulame Prin dispoziție a Președintelui Consiliului Județean sunt desemnate persoanele responsabile de verificare în teren a respectării condițiilor stipulate în prezentul regulament

(5) Se sancționează cu excluderea din piața volantă Transilvania:

a) Întârzierea repetată a producătorilor față de programul prevăzut la ar 14 alin.(3) sau nerespectarea indicațiilor reprezentanților Serviciului Public Sala Transilvania privind parcarea autovehiculelor.

b) Refuzul comercianților de a se așeza la locurile stabilite de către administratorul pieței.

c) Nerespectarea cerințelor referitoare la igiena personală și a echipamentului.

d) Nerespectarea cerințelor referitoare la igiena vitrinelor și punctelor de comercializare.

e) Refuzul de a permite realizarea unei verificări duce la suspendarea dreptului de comercializare în piață

(6) Membrii comisiei pot inspecta orice fermă sau unitate gospodărie înregistrată ca producător/furnizor/comerciant care dețin calitatea de operator în cadrul piețe Verificările vor fi efectuate numai în prezența vânzătorului sau a unui reprezentat al acestuia.

(7) Producătorul trebuie să furnizeze tot ajutorul necesar pentru a documenta temeinic descrierea produselor și respectarea condițiilor cerute prin prezentul regulame

(8) Toate reclamațiile trebuie să fie îndreptate către Consiliul Județean Sibiu, in scris sau la adresa de email: transilvania@cjsibiu.ro

Art. 30. Prevederile prezentului Regulament se completează cu actele normative incidente în vigoare.

DSC04474
DSC04604
DSC04465
DSC04478
DSC04480
DSC04481
DSC04485
DSC04498
DSC04501
DSC04506
DSC04466
DSC04514
DSC04515
DSC04519
DSC04521
DSC04530
DSC04541
DSC04542
DSC04544
DSC04546
DSC04547
DSC04549
DSC04552
DSC04563
DSC04566
DSC04584
PlayPause
previous arrow
next arrow
DSC04474
DSC04604
DSC04465
DSC04478
DSC04480
DSC04481
DSC04485
DSC04498
DSC04501
DSC04506
DSC04466
DSC04514
DSC04515
DSC04519
DSC04521
DSC04530
DSC04541
DSC04542
DSC04544
DSC04546
DSC04547
DSC04549
DSC04552
DSC04563
DSC04566
DSC04584
previous arrow
next arrow