Terenul de baschet 3×3 „Elemer Tordai” de la Sala Transilvania

În luna mai 2020 a fost făcută recepția terenului de baschet 3×3, amenajat în exteriorul Sălii Transilvania. Terenul de baschet va purta numele jucătorului de baschet Elemer Tordai, unul din jucătorii emblematici ai Sibiului și ai României, de care se leagă cele două titluri naționale obținute de echipa de baschet CSU Sibiu, în anii 1995 și 1999. Elemer Tordai a fost căpitanul echipei de baschet CSU Sibiu și a fost selecționat în echipa națională, unde a jucat peste 100 de meciuri. S-a retras din sport la sfârșitul sezonului 2005/2006 și  a încetat din viață în anul 2007.

Amplasamentul terenului de baschet 3×3 este situat în Sibiu, Strada Octavian Goga, nr. 1, zona noului teren de baschet fiind un trapez în jurul Sălii Transilvania.

Terenul de baschet 3×3 realizat la standarde FIBA are o suprafață de joc modulară demontabilă, cu dimensiunea de 15 metri x 11 metri. Suprafață de joc GERFLOR este una specială de tipul PowerGame + și a fost importată din SUA, fiind unica suprafață de joc de acest fel din județul Sibiu. Terenul este dotat cu un stâlp cu inel de baschet, conform reglementărilor FIBA, și are prevăzut perimetral o zonă de siguranță de 2 metri în spatele coșului de baschet, 1.5 metri pe cele două laterale și un metru pe latura dinspre tribune.

Noul teren de baschet 3×3 al Sălii Transilvania mai este prevăzut cu nocturnă, o cameră de supraveghere și una pentru transmisiuni livestreaming, cișmea de apă, 2 bănci de rezerve și o gradenă pentru spectatori cu o capacitate de 60 de locuri, realizată dintr-un lemn special cu durabilitate crescută și rezistentă la apă. Terenul are un podium de premiere special pentru a putea facilita și accesul persoanelor cu dizabilități, încărcare Wi-Fi pt telefoanele mobile și este împrejmuit cu gard pentru a preveni trimiterea mingii în afara zonei de joc.

Valoarea investiției a fost de 529.550 lei (preț cu TVA inclus), fonduri alocate de Consiliul Județean Sibiu.

Intrarea pe terenul de baschet 3×3 se va face fără perceperea unei taxe, dar cu respectarea regulamentului de funcționare a terenului. În situația în care se  dorește închirierea terenului pentru diverse evenimente, sportive sau culturale, se va percepe un tarif orar pentru utilizarea lui. Cei interesati de inchirierea terenului de baschet 3×3, pentru activitati sportive sau culturale, se vor adresa managerului de evenimente al Sălii Transilvania pe adresa evenimente@salatransilvania.ro sau la telefon 0738791312 pentru încheierea unui contract și emiterea facturii, cu cel puțin 72 de ore înainte de desfășurarea evenimentului.

Vă așteptăm pe noul teren de baschet 3×3 „Elemer Tordai” al Sălii Transilvania!

Video Teren 3×3

REGULAMENTUL
de utilizare al terenului de baschet 3×3
„Elemer Tordai”
administrat de Serviciul Public Sala Transilvania Sibiu

 

 A. Dispoziţii generale

Art. 1 (1) Regulamentul de utilizare al terenului de baschet și mobilierului urban aferent situ în str. Octavian Goga nr. 1, Sibiu reglementează cadrul juridic aplicabil raporturilor  Serviciului Public Sala Transilvania Sibiu, în calitate de administrator al terenului și mobilierului urban, şi utilizatorii terenului de baschet și ai mobilierului urban. Regulamentul cuprinde normele care trebuie respectate de utilizatorii terenului de baschet 3×3, în spaţiul situat în Sibiu, str. Octavian Goga nr. 1, înscris în CF 102962, nr. cadastral 102962.

(2) Un extras din acest regulament se va afișa la loc vizibil prin grija administratorului terenului, pentru informarea utilizatorilor.

Art. 2 În înţelesul prezentului Regulament, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) Teren de baschet 3×3 – spaţiu amenajat, delimitat de garduri și mobilier urban situat în parcarea din strada Octavian Goga, lângă Serviciu Public Sala Transilvania, vis-a-vis de Centrul de Afaceri.

b) Utilizator – persoană fizică sau juridică, care utilizează terenul de baschet 3×3 în baza unui raport juridic cu Serviciul Public Sala Transilvania, în intervalul ora 8.00-22.30.

c) Mobilier urban: suprafață de joc, gradene, garduri, bănci de rezerve, stâlp cu panou și coș de baschet, stâlpi de iluminat, sisteme de monitorizare video, încărcătoare telefon Wi-fi, cișmea de apă, podium de premiere, panouri informative, coșuri de gunoi.

 

B. Funcţionarea sistemului de acces la terenul de baschet 3×3

Art. 3 (1) Pe terenul de baschet 3×3 situat în str. Octavian Goga nr. 1 au acces persoane fizice și juridice  în intervalul orar 8.00-22.30 de luni până duminică.

(2) Intrarea pe terenul de baschet 3×3 se va face fără perceperea unei taxe însă, în situația în care se  dorește închirierea terenului pentru diverse evenimente sportive sau culturale, se va percepe un tarif orar pentru utilizarea lui.

(3) Cei interesați de închirierea terenului de baschet 3×3 pentru activități sportive sau culturale se vor adresa managerului de evenimente al Sălii Transilvania pe adresa evenimente@salatransilvania.ro sau la telefon numărul 0738791312 pentru încheierea unui contract si emiterea facturii, cu cel puțin 72 de ore înainte de eveniment.

(4) Accesul pe terenul de baschet 3×3 se face numai după ce beneficiarul completează datele din cartea de identitate personală într-un tabel de prezență, care se află la agentul de pază al Sălii Transilvania.

(5) În cazul în care beneficiarul nu are 14 ani împliniți, pentru accesul pe terenul de baschet 3×3 este obligatoriu ca un părinte sau tutore să completeze datele sale personale în tabelul de prezență aflat la agentul de pază.

(6) Serviciul Public Sala Transilvania se angajează să respecte politica GDPR, astfel încât datele personale ale beneficiarilor terenului de baschet 3×3 să nu fie făcute publice.

(7) Cluburile sportive care au programat antrenamentele grupelor de juniori și de seniori au prioritate la terenul de baschet în baza unei solicitări aprobate în prealabil de conducerea Serviciului Public Sala Transilvania Sibiu.

(8) Sistemul de iluminat va fi pus în funcțiune doar pentru evenimentele organizate și aprobate în prealabil de conducerea Serviciului Public Sala Transilvania Sibiu.

 

C. Obligaţiile utilizatorului terenului de baschet 3×3 și mobilierului urban aferent

     Art. 4 (1) Utilizatorii au următoarele obligaţii:

a. Să se adreseze agenților de pază angajați ai Serviciului Public Sala Transilvania, anterior intrării în incinta terenului de baschet, pentru a se informa dacă terenul de baschet este disponibil. Agenții de pază pot fi contactati la numărul de telefon 0733671742.

b. Să completeze, anterior intrării pe terenul de baschet, datele personale într-un tabel de prezență pe care agentul de pază i-l va pune la dispoziție.

c. Să utilizeze terenul maxim o oră, cu posibilitatea de prelungire în măsura în care nu sunt alți beneficiari la rând.

d. Să răspundă pentru toate daunele cauzate terenului, dotărilor şi instalaţiilor aferente.

e. Să asigure curățenia terenului la terminarea programului de o oră și să depoziteze deșeurile în pubelele puse special la dispoziție de către administratorul terenului.

(2) Utilizatorilor le este interzis să desfăşoare următoarele activităţi/acţiuni:

a. Accesul cu biciclete, trotinete, skateborad-uri sau alte mijloace de transport pe terenul de baschet 3×3.

b. Distrugerea platformei terenului prin scurgeri de orice fel de lichid: suc, combustibil, etc.

c. Deteriorarea terenului, instalațiilor și mobilierului urban aferent.

d. Utilizarea terenului pentru o perioadă mai mare de o oră.

e. Accesul în incinta terenului cu băuturi alcoolice.

f. Agățarea de inelul panoului de baschet, urcarea sau distrugerea gardurilor sau a mobilierului și urcarea pe gardurile sau pe mobilierul urban aferent terenului, așa cum este definit mai sus.

g. Accesul cu animale de companie pe suprafața de joc a terenului de baschet.

h. Să nu întreprindă acte de vandalism care să ducă la distrugerea terenului, instalațiilor și mobilierului urban aferente acestuia.

 

(3) a. Nerespectarea acestor reguli dă dreptul administratorului terenului 3×3 să oprească antrenamentul/jocul sau să solicite intervenția organelor de ordine publica pentru aplicarea de sancțiuni sau tragerea la răspundere pentru distrugerea terenului, instalațiilor și mobilierului urban aferente acestuia.

b. Terenul și amenajările conexe acestuia sunt monitorizate în permanență prin două camere de supraveghere.

 

D. Administrarea terenului și mobilierului urban aferent

Art. 5 (1) Administratorul terenului și mobilierului urban aferent, situate administrativ în Sibiu, strada Octavian Goga nr. 1, este Serviciul Public Sala Transilvania Sibiu.

(2) Administratorul terenului are următoarele obligaţii:

a. să execute lucrări de reparaţii, investiţii şi întreţinere pentru buna funcţionare a terenului de baschet 3×3 și a mobilierului urban aferent

b. să asigure debarasarea coșurilor de gunoi periodic, inclusiv deszăpezirea pe timp de iarnă;

c. să afişeze la loc vizibil regulamentul de utilizare;

d. să sesizeze organele abilitate în cazul constatării unor fapte de vandalism;

e. să informeze cetăţenii asupra tuturor serviciilor care pot fi oferite;

 (3) Administratorul terenului nu este răspunzător pentru :

a. daunele provocate de utilizatori ca urmare a unei folosințe necorespunzătoare.

b. accidentele survenite în timpul utilizării terenului și a mobilierului urban aferent.

 

E. Dispoziţii finale

Art. 6 Prevederile prezentului regulament intră în vigoare la  data aprobării lui prin Hotărârea Consiliului de Administrație al Serviciului Public Sala Transilvania Sibiu.

 

Director,

Adrian – Cosmin Bibu

Întocmit,

Marian-Alin Secetă – consilier juridic

Mihai Proca – inspector de specialitate, responsabil evenimente

Teren3X3ElemerTordai4
Teren3X3ElemerTordai3
Teren3X3ElemerTordai5
Teren3X3ElemerTordai1
Teren3X3ElemerTordai2
PlayPause
previous arrow
next arrow
Teren3X3ElemerTordai4
Teren3X3ElemerTordai3
Teren3X3ElemerTordai5
Teren3X3ElemerTordai1
Teren3X3ElemerTordai2
previous arrow
next arrow