TARIFELE PENTRU ACTIVITĂŢILE ŞI SERVICIILE SERVICIULUI PUBLIC ”SALA TRANSILVANIA” SIBIU PENTRU ANUL BUGETAR 2021 STABILITE ÎN BAZA HCJ NR. 229/ 26.11.2020

Nr. crt. Denumire activitate Unitate de măsură Tarif pentru anul 2021
1 TIPURI DE ACTIVITĂŢI SPORTIVE: cluburi sportive şcolare şi asociaţii sportive din învăţământul preuniversitar din judeţul Sibiu
Antrenamente ora 45 lei/oră
jocuri oficiale ora 92 lei/oră
2 Cluburi sportive şcolare şi asociaţii sportive din învăţământul preuniveristar din ţară şi universitar din judeţul Sibiu
Antrenamente ora 65 lei/oră
jocuri oficiale ora 115 lei/oră
3 Cluburi sportive şi asociaţii sportive aparţinătoare MTS, MEC
Antrenamente ora 100 lei/oră
jocuri oficiale ora 195 lei/oră
4 Cluburi sportive şi asociaţii sportive aparţinătoare unor agenţi economici
Antrenamente ora 120 lei/oră
jocuri oficiale ora 222 lei/oră
5 SALA AEROBIC ora 50 lei/oră
6 VESTIARE ora 50 lei/oră
7 SALA PRESĂ ora 50 lei/oră
8 SALA VIP ora 75 lei/oră
9 Alte activitati sportive pt amatori: fotbal, baschet, handbal, etc. ora 200 lei/oră
10 ALTE ACTIVITĂŢI
Concerte, spectacole, conferinţe, etc. ora 985 lei/oră (minim 4 ore)
11 EXPOZIŢII mp
Suprafaţa totală a sălii 918 mp mp 10 lei mp/zi
12 HOLURI
Atunci când se ocupă şi sala mp 4,5 lei/mp/zi
Atunci când nu se ocupă sala mp 10 lei/mp/zi
13 PREGĂTIRE ŞI DEZAFECTARE SPAŢII ora
Expoziţii, concerte, spectacole, conferinţe, etc ora 190 lei/oră
14 PLATFORMA EXTERIOARĂ (minim 200 mp) mp 2,5 lei/mp/zi
15 ÎNCHIRIERE SPAŢII PUBLICITARE INTERIOR
În faţa gradenelor mp 76,16 lei/mp/lună
În spatele porţilor
Pe elementele de zidărie sau pe plasele de protecţie mp 55,93 lei/mp/lună
În spatele porţilor
Panouri publicitare sprijinite pe parchet mp 59,5 lei/mp/lună
Panou baschet buc 595 lei/lună/panou
Centrul terenului (raza 3,6 m) 4165 lei/lună
Spaţiu L1-L6 (1,25 m x 4,45 m) 357 lei/lună
Spaţiu R1 şi R2 (raza 3,6m) 2380 lei/lună
Spaţiu X1-X4 (3,45 m x 4,45 m) 952 lei/lună
Spaţiu Y1-Y6 (1,85 m x 4,10m) 416,5 lei/lună
Spaţiu Z1-Z4 (3 mp) 2201,5 lei/lună
Pazie (2,10 m x 12m) 1190 lei/lună
16 BAR, MAGAZIN ALIMENTE NUTRIŢIONALE SPORTIVI, TERASE Licitaţie pe termen limitat cu chirie
17 PARCARE
Tarif utilizare parcare plata numerar ora 2 lei/oră
Abonament lunar 120 lei/lună
Tarif utilizare parcare plata card bancar ora 2 lei/oră
Tarif plata prin aplicaţia mobilPayWallet ora 2 lei/oră la care se adaugă 0,9% adaos plus TVA
Tarif utilizare parcare cu SMS ora 0,5355 euro/oră
Notă: din tariful încasat cu SMS Sălii Transilvania îi revine 2 lei cu tva/oră
Taxă blocare roti buc  300 lei
Taxă ocupare parcare peste 24 de ore fără aprobarea prealabilă a conducerii Serviciului Public Sala Transilvania buc 300 lei/zi
18 SERVICII CURĂŢENIE
Servicii de curăţenie la sfârşitul evenimentului (în funcţie de amploarea evenimentului) 300-2000 lei/zi
Servicii de curăţenie în timpul evenimentului (minim 2 ore/persoană) 60 lei/oră/persoană
19 ÎNCHIRIERE SPAŢII PUBLICITARE EXTERIOR
Turnul 1 (9,50 m x 3,25 m) 1963,5 lei/lună
Turnul 2 (9,50 m x 3,25 m) 1963,5 lei/lună
Expunere autovehicul platforma exterioară (minim o zi) 202,3 lei/zi
Expunere autovehicul platforma exterioară 1190 lei/lună
20. SERVICII DE ASISTENŢĂ ELECTRICĂ ÎN TIMPUL EVENIMENTULUI 1190 lei/zi
21. Utilizarea terenului de baschet 3×3 Elemer Tordai oră

8.00-17.00

17.00-22.30

59,50 lei/oră

89,25 lei /oră

22. Închirierea ecranelor-led publicitare în interiorul sălii de la ora

8.00-15.00

de la ora

15.00-22.00

oră

2023 lei

2023 lei

500 lei/oră

23. Închiriere ecran-led publicitar pe intrarea principală a sălii lună 870 lei cu TVA inclus (400 difuzări/zi, o difuzare la 3 minute)
24. Închiriere scaune eveniment 5 lei/ scaun/ eveniment
25. Închiriere mese/pupitre eveniment 30 lei/masa, pupitru/eveniment